Het levenstestament

In een levenstestament is vastgelegd wie jouw belangen mag behartigen wanneer je dit zelf niet meer kunt.
Er kan altijd iets gebeuren waardoor je niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld door (voortschrijdende) vormen van dementie, maar ook door een ongeluk, een beroerte of andere ziekte.

Het ‘behartigen van belangen’ is een breed begrip. Dit kunnen financiële belangen zijn, maar ook medische keuzes. Maar denk ook aan het bijhouden of stoppen van jouw Social Media accounts (Facebook, Twitter, Instagram) en abonnementen.
 Je kunt er voor kiezen één of meerdere personen aan te wijzen als vertrouwenspersoon of gevolmachtigde. Ook kun je in jouw levenstestament een rekening-, en verantwoordingsplicht en/of een toezichthouder aanwijzen die controleert hoe de gevolmachtigde jouw belangen behartigt.
Voordeel van een levenstestament is dat instanties de door jou aangewezen vertrouwenspersoon erkennen. Daardoor kan een vertrouwenspersoon de benodigde toegang  verkrijgen om jouw zaken voor je te kunnen regelen.

Als je geen levenstestament hebt en je kunt zelf geen beslissingen meer nemen dan  moeten familieleden of partner naar de rechter om gemachtigd te worden om bijvoorbeeld jouw administratie te doen of medische beslissingen te nemen.

Ik kan je  bijstaan bij het opstellen van een levenstestament. Ook ben ik beschikbaar om te worden benoemd als gemachtigde of als toezichthouder.

Het vastleggen van het levenstestament hoeft niet bij de notaris te worden vast gelegd, maar dit heeft wel de voorkeur. De notaris is wettelijk verplicht zich zeker te stellen van het feit dat je volledig verstandelijk in staat bent om een volmacht te geven. Er is dan, wanneer het nodig is, geen twijfel over dat je keuze ook echt jouw wil is.