Het nalatenschapsdossier

In het nalatenschapsdossier kun je alles vastleggen wat belangrijk is om te weten voor de nabestaanden na je overlijden.

Dit kan een opsomming van bezittingen zijn waarvan je graag wilt dat dit naar bepaalde personen gaat, maar ook de adressen van wie je wel (of niet) op de uitvaart wilt uitnodigen. Je kunt aangeven of je begraven of gecremeerd wilt worden en waar. En wat je wilt dat er met jouw huisdier(en) gebeurt na jouw overlijden.
Ook kun je opgeven welke bankrekeningen  er zijn, waar de polissen te vinden zijn en of een testament is opgesteld bij de notaris.
De mogelijkheden zijn ontelbaar.
Het aanleggen van een nalatenschapsdossier ontzorgt je nabestaanden enorm.

Wat je in dit dossier zet is niet een verplichting voor de erfgenamen of executeur, maar je geeft hen wel een zekerheid van hoe jij het graag had gewild.

Wanneer je bij mij een nalatenschapsdossier opstelt zal ik je ieder jaar vragen of er misschien wijzigingen in moeten worden aangebracht. Zijn er rekeningen veranderd? Of is bijvoorbeeld de plaats waar je je polissen bewaard gewijzigd?