Tip 3 – Minipensioen komt te vervallen

Heeft u in het verleden een heel klein beetje pensioen opgebouwd met bijvoorbeeld een bijbaantje? Dan is het verstandig om via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl na te kijken of dit pensioen minder dan € 2,= per jaar gaat uitkeren na uw pensionering. Dit pensioen komt dan namelijk per 1 januari 2019 te vervallen (bepaald in de nieuwe Verzamelwet Pensioenen).
Wie dit opgebouwde pensioen wil behouden zal vóór 31 december bij de pensioenuitvoerder moeten melden dat hij dit pensioen wil afkopen. Voor de afhandeling van dit verzoek heeft de pensioenuitvoerder vervolgens nog 6 maanden de tijd.