Tip 5 – Voorzieningen voor uw oude dag

U kunt de te betalen inkomstenbelasting voor 2018 verlagen door een inleg te doen in een lijfrentepolis of andere pensioenvoorziening. Lukt dit niet meer voor 31 december, vraag ons dan om een dotatie (toevoeging) in uw zakelijk vermogen op te nemen voor de FOR (fiscale oude dag reserve). Dan kunt u dit in het begin van volgend jaar alsnog regelen.
Belangrijk om te vermelden is dat de FOR alsnog bij u inkomen wordt gerekend (en dat u daar dus belasting over moet betalen) wanneer u stopt als ondernemer en dit niet in bijvoorbeeld een lijfrente stort.